Våra Produkter

Rekrytering

Helhetslösning. Vi tar ansvar från konsultation vid kravspecifikation, via annonsering, urval, search och kompetenssäkring, fram till kandidatpresentationen.

Passar dig som har minimalt med resurser att avvara till processen, eller känner att din egen spetskompetens ligger inom något annat område.

2nd Opinion

Vi djupintervjuar kandidaten med stöd av diverse tester för att säkerställa kompetenser och motivationsfaktorer.

Lämpligt om du själv har en eller flera kandidater, interna eller externa, men inte riktigt kan bestämma dig för vem som är den bästa matchningen.

Shortlist

Vill du bara ha hjälp med att identifiera kandidater och sedan själv ta över ansvaret för processen? Inga problem, vi löser det också.

Vi hjälper dig med att identifiera behovet, skriver och publicerar annons samt söker aktivt efter kandidater som sedan presenteras för dig. Du kontaktar själv de kandidater du blir intresserad av.

Executive Search

Ibland kan man inte vara offentlig med de behov man har i sin organisation när det kommer till lednings- och managementfunktioner.

Med professionalitet, diskretion och konfidentialitet söker vi upp och säkrar ditt behov av seniora kompetenser.